Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Kombinace matrací a lamelových roštů

Co všechno vzít v úvahu.

Kombinace matrací a lamelových roštů
Vztah mezi výškou a tvrdostí matrace, typem roštu a hmotností uživatele

Nejdříve bychom měli vybírat matraci podle hmotnosti uživatele. Čím je hmotnost vyšší, tím i výška matrace by měla být vyšší. Samozřejmě u vyšších hmotností je třeba vybírat z kvalitnějších matrací, které jsou na vyšší váhu stavěny.

Pokud známe typ matrace, známe její výšku a tvrdost, známe hmotnost uživatele, zamyslíme se nad správnou kombinací matrace a roštu. Obecně platí, že čím je matarce nižší a měkčí, je vhodné ji zkombinovat s kvalitnějšími lamelovými rošty, které umožňují lamelám výkyv v jejich ose (rošt reaguje na tlak přenesený přes matraci a vytvaruje lamely do požadovaných křivek podle těla). Naopak čím je matrace vyšší a tvrdší, můžeme pro kombinaci použít jednodušší lamelové rošty, kde průhyb lamel je jen ve svislém směru - nahoru a dolů. U velmi vysokých matrací se jako podklad použijí většinou pevné laťkové rošty.

Platí tedy, že čím vyšší hmotnost uživatele, tím musí být matrace i rošt kvalitnější.