Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Rošty

Přístup do úložného prostoru

Výkyv lamel v podélné ose

Čím je matrace nižší a měkčí a hmotnost uživatele vyšší, tím je důležitější tento parametr. Potom lamely v roštu nepruží pouze nahoru a dolů, ale jsou schopny zkopírovat křivky těla. V kombinaci s kvalitní matrací to přispívá zdravému spánku.

Půdorysné zóny

Třízónové lamelové rošty jsou vyztužené zdvojenými lamelami ve střední části roštu - tam, kde je největší zatížení. Posouváním jezdců lze nastavit tuhost středové části.

Čtyřzónové rošty mají navíc zeslabenou ramenní zónu, která podporuje větší průhyb roštu podle výraznější křivky ramene. 

Laťkový rošt bez rámu, s rámem

Max. zatížení lamelových roštů

Maximální zatížení u lamelových roštů se určuje obtížněji než u matrací. Na výslednou hodnotu má vliv šířka roštu a zvolená matrace svojí výškou a tvrdostí. Uvedené údaje je třeba brát jako střední hodnotu, která se může o cca 10 kg lišit v obou směrech v závislosti na výše uvedených podmínkách.

Max. zatížení laťkových roštů

Maximální zatížení u laťkových roštů se určuje obtížněji než u matrací. Na výslednou hodnotu má vliv matrace (výška a tvrdost) a šířka roštu. Uvedené údaje je třeba brát jako střední hodnotu, která může se může o cca 10 kg lišit v obou směrech.

Výška laťkového roštu

Počet latí