Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Matrace

Nejrychlejší způsob výběru správné matrace

Pomocí Průvodce výběrem zúžíme nabídku matrací s výsledkem, který odpovídá zaškrtnutým preferencím.

Postup:

1/ V kategorii Matrace si zvolíme preferovanou podkategorii -  Polyuretanové nebo Latexové nebo Pružinové nebo Kombinované.  Lze samozřejmě postupně zkusit výběr ve více podkategoriích. 

2/ V těchto podkategoriích se nachází Průvodce výběrem. Vstup je na liště vlevo.

3/ První parametr Typy matrací je informativní - doporučujeme nic nezaškrtávat.  

4/ Po rozkliknutí dalšího parametru se objeví nová nabídka možností výběru. Vodítkem jsou vysvětlující texty. Pokud nezašktneme žádné políčko (nebo zaškrtneme všechna políčka) dále postupují všechny matrace do další volby. Pokud zaškrtneme jedno (nebo i více políček - ne všechny) výběr matrací zúžíme. Po zaškrtnutí políčka se výběr mění automaticky a pod Průvodcem výběrem se zobrazují matrace odpovídající aktuální volbě. 

5/ Postupujeme vždy k dalšímu parametru směrem dolů. Jak budeme postupovat, budou se nám objevovat mezi aktivními volbami i volby neaktivní, které nelze zaškrtnout a které neřešíme.   

6/ Doporučujeme projít všechny parametry, výsledek pak bude přesnější. 

Takto vybrané matrace jsou velmi dobrým vodítkem pro konečné rozhodnutí o nákupu matrace. 

Doporučujeme si také přečíst v Blogu související články v kategorii Zdravé spaní.

 

 

Typy pružinového jádra

Typy kombinovaných matrací

V této kategorii jsou uvedeny matrace z předchozích třech kategorií, které jsou ale na rozhraní těchto kategorií. Zde jsou přehledněji uspořádané podle kombinací materiálů 

Maximální zatížení s pevným podkladem

Pokud je matrace kombinována s pevným podkladem, musí celé zatížení přenášet sama a i výška maximálního průhybu matrace je nižší než v kombinaci s lamelovým roštem. Proto je u matrace uváděno maximální zatížení o 10 kg nižší, než u stejné matrace v kombinaci s lamelovým roštem.

Maximální zatížení s lamelovým roštem

Pokud je matrace kombinována s lamelovým roštem, část zatížení se přenese do roštu a zvýší se také zóna možného půhybu matrace (což je důležité u vyšších hmotností uživatele). Proto je u matrace v této kombinacií uváděno zatížení o 10 kg vyšší, než u stejné matrace v kombinaci s pevným roštem.

Výška matrace

Matrace do výšky 15 cm se používají zejména pro děti, juniory a pro dospělé pouze s malou hmotností. Matrace od 15 do 18 cm tvoří střed nabídky a jsou doporučovány pro střední hmotnosti. Matrace od 18 do 22 cm slouží pro vyšší hmotnosti a v těcho výškách je provedení matrací luxusnější. Speciální matrace s výškou 31 cm je určená pro velká zatížení.

Výška matrace se vypočítává tak, že se k výšce jádra připočte 1 cm na potah. 

Pokud zvolíme více výškových rozměrů v řadě za sebou, zobrazí se matrace s výškami v tomto rozsahu.

Tvrdost matrace

Na porovnávání tvrdosti se musíme dívat jen jako na přibližnou hodnotu. Velmi těžké je strovnání tvrdosti napříč kategoriemi, protože se jedná o jiné materiály s jinými vlastnostmi. Také je obtížné zařadit matrace, které mají měkkou vrstvu nahoře a tvrdší střední vrstvu. 

Polyuretanové matrace jsou celkově tvrdší než latexové matrace. To znamená, že velmi tvrdá polyuretanová matrace bede výrazněji tvrdší než velmi tvrdá latexová matrace. Jedná se o srovnání matrací v rámci jedné kategorie. 

U pružinových matrací jsou měkčí matrace s taštičkovým jádrem a měkčí vrchní vrstvou. Středně tvrdé a tvrdší matrace jsou s jádrem Bonnell, zesíleným jádrem Bonnell a výztužnými vrstvami jako například kokosem.  

Půdorysné zóny

Půdorysné zóny mají velký vliv na celkové kvalitní fungování matrací. Zóny zohledňují rozložení hmotnosti v lůžku - zesilují části s vyšší hmotností (střed) a zeslabují části s malou hmotností (ramenní zóna). Pomocí zón je také řešeno odvětrání matrací. 

U polyuretanových matrací jsou zóny tvořené prořezem materiálu, u latexových matrací různě velikými otvory v materiálu a u pružinových matrací různou tlouštkou pružin.

Do matrací bez zón počítáme u polyuretanových matrací monoblok pěny nebo kombinaci monobloku s nopkovou vrstvou (která sice náznak zón má, ale jedná se spíše o designovou záležitost a zůsob odvětrání vrchní části matrace). 

Vyztužení střední části

Matrace s vyztuženým středem funguje tak, že se měkčí horní část velmi dobře přizpůsobí křivkám těla a tvrdší střed tělo podepře, aby nedošlo k přílišnému "zapadnutí" do matrace. Toto dělení matrace má velký vliv na její celkové dobré fungování a to zejména v kombinacích s vrchní latexovou vrstvou nebo polyuretanovou studenou případně viskoelastickou pěnou.    

Rozdílná tvrdost z každé strany

Pokud není matrace symetricky uspořádaná, má z každé strany jiné vlastnosti. Rozdíl může být malý, nebo i výraznější. Výhoda asymetrické konstrukce spočívá v tom, že pokud by nevyhověla jedna strana matrace, může vyhovovat druhá. 

Nejvýraznější rozdíl je u polyuretanových matrací a tam, kde z jedné strany je viskoelastická nebo latexová vrstva a z druhé standardní polyuretanová pěna.