Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Latexové

Návod 

Cílem Průvodce výběrem je podle preferencí zákazníka zúžit širokou nabídku matrací na několik typů, ze kterých se snadněji vybírá. Průvodce je v podstatě parametrické vyhledávání s komentářem, kde si zaškrtáváme jednotlivé možnosti. 

Standardní postup je, že ve sloupci otvíráme jednotlivé parametry shora dolů a označujeme požadované možnosti. Pokud si u nějakého parametru nejsme jisti, nemusíme nutně zaškrtávat volbu. Některé možnosti mohou být také neaktivní - to znamená, že v současné době není v nabídce matrace s touto volbou.

Pozn. - u parametru Kombinace s podkladem si vybereme pevný laťkový nebo lamelový rošt a podle této volby vyplníme Maximální zatížení s pevným podkladem nebo Maximální zatížení s lamelovým roštem

Když se projde sloupec parametrů, výsledkem by měla být užší nabídka matrací, které se nejvíce hodí pro daného zákazníka. Pokud je výsledkem příliš mnoho matrací nebo naopak žádná matrace, upravíme volby u parametrů.    

Pozn. -  Průvodce výběrem nevybírá ze všech matrací, ale pouze z dané kategorie (každá kategorie matrací má svého Průvodce).

Maximální zatížení s pevným podkladem

Pokud je matrace kombinována s pevným podkladem, musí celé zatížení přenášet sama a i výška maximálního průhybu matrace je nižší než v kombinaci s lamelovým roštem. Proto je u matrace uváděno maximální zatížení o 10 kg nižší, než u stejné matrace v kombinaci s lamelovým roštem.

Maximální zatížení s lamelovým roštem

Pokud je matrace kombinována s lamelovým roštem, část zatížení se přenese do roštu a zvýší se také zóna možného půhybu matrace (což je důležité u vyšších hmotností uživatele). Proto je u matrace v této kombinacií uváděno zatížení o 10 kg vyšší, než u stejné matrace v kombinaci s pevným roštem.

Výška matrace

Matrace do výšky 15 cm se používají zejména pro děti, juniory a pro dospělé pouze s malou hmotností. Matrace od 15 do 18 cm tvoří střed nabídky a jsou doporučovány pro střední hmotnosti. Matrace od 18 do 27 cm slouží pro vyšší hmotnosti a v těcho výškách je provedení matrací luxusnější. Speciální matrace s výškou 32 cm je určená pro velká zatížení.

Výška matrace se vypočítává tak, že se k výšce jádra připočte 1 cm na potah. 

Pokud zvolíme více výškových rozměrů v řadě za sebou, zobrazí se matrace s výškami v tomto rozsahu.

Tvrdost matrace

Na porovnávání tvrdosti se musíme dívat jen jako na přibližnou hodnotu. Velmi těžké je strovnání tvrdosti napříč kategoriemi, protože se jedná o jiné materiály s jinými vlastnostmi. Také je obtížné zařadit matrace, které mají měkkou vrstvu nahoře a tvrdší střední vrstvu. 

Polyuretanové matrace jsou celkově tvrdší než latexové matrace. To znamená, že velmi tvrdá polyuretanová matrace bede výrazněji tvrdší než velmi tvrdá latexová matrace. Jedná se o srovnání matrací v rámci jedné kategorie. 

U pružinových matrací jsou měkčí matrace s taštičkovým jádrem a měkčí vrchní vrstvou. Středně tvrdé a tvrdší matrace jsou s jádrem Bonnell, zesíleným jádrem Bonnell a výztužnými vrstvami jako například kokosem.  

Půdorysné zóny

Půdorysné zóny mají velký vliv na celkové kvalitní fungování matrací. Zóny zohledňují rozložení hmotnosti v lůžku - zesilují části s vyšší hmotností (střed) a zeslabují části s malou hmotností (ramenní zóna). Pomocí zón je také řešeno odvětrání matrací. 

U polyuretanových matrací jsou zóny tvořené prořezem materiálu, u latexových matrací různě velikými otvory v materiálu a u pružinových matrací různou tlouštkou pružin.

Do matrací bez zón počítáme u polyuretanových matrací monoblok pěny nebo kombinaci monobloku s nopkovou vrstvou (která sice náznak zón má, ale jedná se spíše o designovou záležitost a zůsob odvětrání vrchní části matrace). 

Vyztužení střední části

Matrace s vyztuženým středem funguje tak, že se měkčí horní část velmi dobře přizpůsobí křivkám těla a tvrdší střed tělo podepře, aby nedošlo k přílišnému "zapadnutí" do matrace. Toto dělení matrace má velký vliv na její celkové dobré fungování a to zejména v kombinacích s vrchní latexovou vrstvou nebo polyuretanovou studenou případně viskoelastickou pěnou.    

Rozdílná tvrdost z každé strany

Pokud není matrace symetricky uspořádaná, má z každé strany jiné vlastnosti. Rozdíl může být malý, nebo i výraznější. Výhoda asymetrické konstrukce spočívá v tom, že pokud by nevyhověla jedna strana matrace, může vyhovovat druhá. 

Nejvýraznější rozdíl je u polyuretanových matrací a tam, kde z jedné strany je viskoelastická nebo latexová vrstva a z druhé standardní polyuretanová pěna.