Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Zdravé spaní

Výška bočnic

Výška bočnic má vliv na to, jak vysokou matraci (v kombinaci s laťkovým nebo lamelovým roštem) můžeme do dané postele použít. Zjednodušeně lze říci, že pokud chceme vyšší matraci, potřebujeme i vyšší bočnici u postele.

Podrobněji se toto řeší u parametru Max. výška pro matraci a rošt.

Na přání lze u postelí zvýšit bočnice nebo zvýšit postel i bočnice.

Matrace ve výšce

Pro výpočet výšky předpokládáme, že matrace přesahuje bočnici o 10 cm. Ke vzdálenosti mezi podlahou a horní hranou bočnice připočítáme tedy 10 cm a máme vzdálenost horní plochy matrace od podlahy.

Matrace ve výšce 52-56 cm vyhovuje většině zákazníků. Nižší výšky matrace jsou vhodné pro děti. Pro vysoké zákazníky je dostatečná výška okolo 60 cm.  

Na přání lze vyrobit i zvýšené postele. Pokud je navýšení do 3 cm, zvyšují se pouze nohy. Pokud je navýšení vyšší, je dobré zvýšit i ostatní části (bočnice, spojnice, čelo), aby postel vypadala dobře.  

Výška čela u hlavy

Tato výška je důležitá v případech, když postel bude stát např. u parapetu okna nebo v podkroví u šikmé stěny. Na přání lze čelo snížit nebo dodáváme postele bez čel.

 

Max. výška pro matraci a rošt

Uvedená čísla udávají maximální hodnotu pro součet výšky matrace a roštu pro daný typ postele (různé skupiny postelí mají jinak vysoké bočnice). Počítá se s tím, že matrace přesahuje bočnici postele o 10 cm. 

Např. pokud je hodnota 26 cm, lze do této postele uložit matraci výšky 20 cm spolu s lamelovýn roštem výšky 6 cm nebo matraci výšky 24 cm a laťkový rošt výšky 2 cm. Tyto udávané hodnoty jsou maximální a pokud je součet nižší, je to také v pořádku.

Podle vybrané matrace a roštu upravujeme umístění nosné lišty pod roštem tak, aby přesah matrace byl 10 cm. Pokud někdo kupuje pouze postel a nevíme, jaké matrace a rošty tam půjdou, lišta je umístěná (u postelí Merkur, Orion, Taurus, Atlas a Pegas) 15 cm pod horní hranu bočnice (to znamená, že v tomto případě je max. výška pro matraci a rošt 25 cm). Protože postele Pluto a Apus mají nižší bočnice, které neumožňují umístit lištu do výšky 15 cm, tato výška se snižuje na 13 cm respektive 10 cm.  

Návod 

Cílem Průvodce výběrem je podle preferencí zákazníka zúžit širokou nabídku matrací na několik typů, ze kterých se snadněji vybírá. Průvodce je v podstatě parametrické vyhledávání s komentářem, kde si zaškrtáváme jednotlivé možnosti. 

Standardní postup je, že ve sloupci otvíráme jednotlivé parametry shora dolů a označujeme požadované možnosti. Pokud si u nějakého parametru nejsme jisti, nemusíme nutně zaškrtávat volbu. Některé možnosti mohou být také neaktivní - to znamená, že v současné době není v nabídce matrace s touto volbou.

Pozn. - u parametru Kombinace s podkladem si vybereme pevný laťkový nebo lamelový rošt a podle této volby vyplníme Maximální zatížení s pevným podkladem nebo Maximální zatížení s lamelovým roštem

Když se projde sloupec parametrů, výsledkem by měla být užší nabídka matrací, které se nejvíce hodí pro daného zákazníka. Pokud je výsledkem příliš mnoho matrací nebo naopak žádná matrace, upravíme volby u parametrů.    

Pozn. -  Průvodce výběrem nevybírá ze všech matrací, ale pouze z dané kategorie (každá kategorie matrací má svého Průvodce).

Typy pružinového jádra

Typy kombinovaných matrací

V této kategorii jsou uvedeny matrace z předchozích třech kategorií, které jsou ale na rozhraní těchto kategorií. Zde jsou přehledněji uspořádané podle kombinací materiálů 

Maximální zatížení s pevným podkladem

Pokud je matrace kombinována s pevným podkladem, musí celé zatížení přenášet sama a i výška maximálního průhybu matrace je nižší než v kombinaci s lamelovým roštem. Proto je u matrace uváděno maximální zatížení o 10 kg nižší, než u stejné matrace v kombinaci s lamelovým roštem.

Maximální zatížení s lamelovým roštem

Pokud je matrace kombinována s lamelovým roštem, část zatížení se přenese do roštu a zvýší se také zóna možného půhybu matrace (což je důležité u vyšších hmotností uživatele). Proto je u matrace v této kombinacií uváděno zatížení o 10 kg vyšší, než u stejné matrace v kombinaci s pevným roštem.

Výška matrace

Matrace do výšky 15 cm se používají zejména pro děti, juniory a pro dospělé pouze s malou hmotností. Matrace od 15 do 18 cm tvoří střed nabídky a jsou doporučovány pro střední hmotnosti. Matrace od 18 do 27 cm slouží pro vyšší hmotnosti a v těcho výškách je provedení matrací luxusnější. Speciální matrace s výškou 32 cm je určená pro velká zatížení.

Výška matrace se vypočítává tak, že se k výšce jádra připočte 1 cm na potah. 

Pokud zvolíme více výškových rozměrů v řadě za sebou, zobrazí se matrace s výškami v tomto rozsahu.

Tvrdost matrace

Na porovnávání tvrdosti se musíme dívat jen jako na přibližnou hodnotu. Velmi těžké je strovnání tvrdosti napříč kategoriemi, protože se jedná o jiné materiály s jinými vlastnostmi. Také je obtížné zařadit matrace, které mají měkkou vrstvu nahoře a tvrdší střední vrstvu. 

Polyuretanové matrace jsou celkově tvrdší než latexové matrace. To znamená, že velmi tvrdá polyuretanová matrace bede výrazněji tvrdší než velmi tvrdá latexová matrace. Jedná se o srovnání matrací v rámci jedné kategorie. 

U pružinových matrací jsou měkčí matrace s taštičkovým jádrem a měkčí vrchní vrstvou. Středně tvrdé a tvrdší matrace jsou s jádrem Bonnell, zesíleným jádrem Bonnell a výztužnými vrstvami jako například kokosem.  

Půdorysné zóny

Půdorysné zóny mají velký vliv na celkové kvalitní fungování matrací. Zóny zohledňují rozložení hmotnosti v lůžku - zesilují části s vyšší hmotností (střed) a zeslabují části s malou hmotností (ramenní zóna). Pomocí zón je také řešeno odvětrání matrací. 

U polyuretanových matrací jsou zóny tvořené prořezem materiálu, u latexových matrací různě velikými otvory v materiálu a u pružinových matrací různou tlouštkou pružin.

Do matrací bez zón počítáme u polyuretanových matrací monoblok pěny nebo kombinaci monobloku s nopkovou vrstvou (která sice náznak zón má, ale jedná se spíše o designovou záležitost a zůsob odvětrání vrchní části matrace). 

Vyztužení střední části

Matrace s vyztuženým středem funguje tak, že se měkčí horní část velmi dobře přizpůsobí křivkám těla a tvrdší střed tělo podepře, aby nedošlo k přílišnému "zapadnutí" do matrace. Toto dělení matrace má velký vliv na její celkové dobré fungování a to zejména v kombinacích s vrchní latexovou vrstvou nebo polyuretanovou studenou případně viskoelastickou pěnou.    

Rozdílná tvrdost z každé strany

Pokud není matrace symetricky uspořádaná, má z každé strany jiné vlastnosti. Rozdíl může být malý, nebo i výraznější. Výhoda asymetrické konstrukce spočívá v tom, že pokud by nevyhověla jedna strana matrace, může vyhovovat druhá. 

Nejvýraznější rozdíl je u polyuretanových matrací a tam, kde z jedné strany je viskoelastická nebo latexová vrstva a z druhé standardní polyuretanová pěna. 

Přístup do úložného prostoru

Výkyv lamel v podélné ose

Čím je matrace nižší a měkčí a hmotnost uživatele vyšší, tím je důležitější tento parametr. Potom lamely v roštu nepruží pouze nahoru a dolů, ale jsou schopny zkopírovat křivky těla. V kombinaci s kvalitní matrací to přispívá zdravému spánku.

Půdorysné zóny

Třízónové lamelové rošty jsou vyztužené zdvojenými lamelami ve střední části roštu - tam, kde je největší zatížení. Posouváním jezdců lze nastavit tuhost středové části.

Čtyřzónové rošty mají navíc zeslabenou ramenní zónu, která podporuje větší průhyb roštu podle výraznější křivky ramene. 

Laťkový rošt bez rámu, s rámem

Max. zatížení lamelových roštů

Maximální zatížení u lamelových roštů se určuje obtížněji než u matrací. Na výslednou hodnotu má vliv šířka roštu a zvolená matrace svojí výškou a tvrdostí. Uvedené údaje je třeba brát jako střední hodnotu, která se může o cca 10 kg lišit v obou směrech v závislosti na výše uvedených podmínkách.

Max. zatížení laťkových roštů

Maximální zatížení u laťkových roštů se určuje obtížněji než u matrací. Na výslednou hodnotu má vliv matrace (výška a tvrdost) a šířka roštu. Uvedené údaje je třeba brát jako střední hodnotu, která může se může o cca 10 kg lišit v obou směrech.

Výška laťkového roštu

Počet latí

Čela postýlky

Provedení gauče

Rozdělení stolků

Stojící stolky podle skupin

Rozdělení zásuvek

Zásuvky z boku podle velikosti

Výběr dna

Napájení

Barva světla