Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Konstrukce postelí

Šroubové spoje a detaily konstrukce.

Konstrukce postelí

Mnoho let jsme vyráběli pouze matrace a lamelové rošty, které se ukládaly do postelí jiných výrobců. Touto cestou jsme se seznámili s tím, jak postele dělají jiní a všimli jsme si také chyb a nedostatků u těchto postelí. Většinou to byly nevhodné nosné prvky pro uložení lamelového roštu a velmi často nevhodné kování postele, které spojuje bočnice a čela postele. 

Když jsme vymýšleli naše vlastní dřevěné postele, tyto poznatky jsme využili a odstranili slabá místa. Protože nyní vyrábíme postele, rošty i matrace, vše jsme koncipovali jako jeden funkční celek s variabilními možnostmi ukládání různě vysokých matrací a roštů.

 
Šroubové spoje 

Všechny naše postele mají šroubové spoje. Kování rozdělujeme na viditelné a skryté. Viditelné kování je tvořeno nábytkářským šroubem a válcovou matkou. Je to spoj jednoduchý, ale bezproblémový. Spoj s viditelným kováním používáme jako standardní variantu a výhradně u měkkých dřevin. Skryté kování se skládá ze závrtné matky, svorníku a matky s integrovanou podložkou. Tuto variantu lze zvolit jen u tvrdých dřevin.

Šroubové spoje mají tu výhodu, že zamezí pohybu u jednotlivých dílů postele - tudíž postel nevrže. Pokud dojde časem a používáním postele k nějaké vůli ve spoji (což se nestane u tvrdých dřevin, ale někdy pouze u měkkých), lze šroub dotáhnout a vše opět funguje, jak má.

Nosná konstrokce pro lamelové a laťkové rošty 

Rošty ukládáme na podélné lišty přišroubované na bočnicích postele. U dvojlůžek tuto konstrukci tvoří ještě středová příčka se dvěma nohami. Nohy jsou opatřeny výškově stavitelnými šrouby s aretací. Je to z toho důvodu, že podlaha nebude nikdy tak rovná, aby dvojlůžko se šesti stejně dlouhými nohami stálo rovně. Postup při montáži je ten, že se aretační šrouby vytočí nahoru, postel se usadí na místo a pak se šrouby stočí až na podlahu a zaaretují nízkou matkou.  

Nosná konstrukce je vyrobená z multiplexu, je pevná a opět bezproblémová. Celková výška konstrukce se řídí součtem výšky matrace a roštu. Od tohoto čísla odečteme přesah matrace přes bočnici (obvykle 10 cm) a vyjde nám vzdálenost od horní hrany bočnice po horní hranu nosné konstrukce. Tím je zajištěno, že matrace nebude příliš vyčnívat nebo nebude příliš ponořená. Pokud vyrábíme postel a nevíme výšky matrace a roštu, nosnou konstrukci umístíme 15 cm pod horní hranu bočnice.

U dvojlůžek řešíme také vymezení a usazení dvou roštů vedle sebe. Jde o to, že se rošty vyrábí užší a kratší, než je skutečný vnitřní rozměr postele. Naše lamelové rošty jsou od typového rozměru o 1 cm užší a o 3 cm kratší. U dvojlůžek se mezery mezi rošty zdvojnásobí a může dojít k většímu nežádoucímu pohybu roštů. Podle typu roštů (lamelové, laťkové) jsou na středovou lištu umístěny distanční kolíky nebo distanční lišty, které tomuto pohybu zamezí.

U dvojlůžek je také vyřešen případ, kdy na jedné straně je sestava matrace a roštu vyšší a na druhé straně nižší. V tomto případě jsou vrchní plochy matrace ve stejné výšce a rozdíl výšek se vyrovnává ve spodní nosné konstrukci. Pokud tento případ nastane, potřebujeme vědět, na jaké straně bude jaká sestava uložena, protože atypická nosná konstrukce není symetrická.  

Bočnice 

Spárovku bočnic zajišťujeme ze spodní strany dlouhými vruty, které přenesou i extrémní rázové zatížení, pokud je nosná lišta přišroubovaná velmi nízko na bočnici. Toto opatření vychází ze zkušenosti, kdy došlo u smrkové postele od jiného výrobce k roztržení spárovky bočnice. 

Různé skupiny postelí májí jinou výšku bočnic (od 16 cm do 26 cm). Pokud od výšky bočnice odečteme 3 cm na nosnou lištu a přičteme 10 cm na přesah matrace přes bočnici, dostaneme se k číslu, které znamená maximální výšku matrace a roštu, které ještě můžeme do postele s těmito bočnicemi uložit. Toto číslo uvádíme v parametrech u jednotlivých postelí a při výběru matrací a roštů je třeba s ním počítat. Pokud překročíme tento limit, musíme zvolit jiný typ postele s vyššími bočnicemi nebo to lze řešit atypickou konstrukcí postele s vyššími bočnicemi.   

Za několik roků, kdy postele vyrábíme, jsme na ně neměli žádnou reklamaci a tento standard si chceme udržet i v budoucnosti.