Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Význam lamelových roštů

Co se o roštech obecně neví.

Význam lamelových roštů

Velmi často slýcháme názory, že lamelové rošty nejsou potřeba, že pod určitý typ matrace nejsou vhodné nebo že jsou s nimi pouze problémy a jsou nekvalitní. Samozřejmě, že názory lidí vychází z osobní zkušenosti nebo zkušeností jiných lidí. Pokusíme se k tomuto tématu přidat pohled výrobce lamelových roštů.

Kdy matraci zkombinovat s lamelovým roštem

Tomuto tématu jsme se věnovali v blogu Kombinace matrací a lamelových roštů. V podstatě jde o to, že za určitých podmínek je lamelový rošt velmi potřeba, někdy je potřeba méně a někdy je vyloženě zbytečný. Velmi potřebný je v případě, kdy je matrace nižší a měkčí a hmotnost uživatele vysoká. V tomto případě se velká část tlaku přenáší na lamelový rošt, kde začnou fungovat pružné lamely. Pokud by tam byl pevný podklad, matrace by se přespříliš deformovala a tvrdý podklad by měl negativní vliv na dobré spaní. Naopak lamelový rošt je méně podstatný, když se kombinuje vyšší a tvrdší matrace a hmotnost uživatele je nízká. Prostor mezi těmito krajnostmi lze vyřešit typem lamelového roštu - od sofistikovaného po jednoduchý. Lamelový rošt je zbytečný u velmi vysokých matrací okolo 30 cm, u velmi malých hmotností např. u dětí.

Lamelové rošty můžeme uložit pod jakoukoli matraci a buď to přispěje k dobrému spánku nebo v některých případech vydáme více peněz, než by bylo bezpodmínečně nutné. V žádném případě nemůže lamelový rošt matraci uškodit.    

K čemu jsou lamelové rošty dobré 

Obecně lamelové rošty spolu s kvalitními matracemi zajišťují dobré spaní. Každá matrace má nějakou výšku a do zhruba jedné třetiny se může bez problémů prohnout pod zatížením. V případě, že zatížení by bylo vyšší a tím by se zvětšoval i průhyb matrace, je potřeba pod matraci uložit lamelový rošt. Potom se sečte průhyb matrace s průhybem roštu a sestava opět funguje, jak má. Pokud je lamelový rošt vybaven patkami, které dávají lamelám určitou volnost, ty se pod zatížením naklání a snaží se kopírovat křivky těla. Spolu s pohybem lamel ve svislém směru odvádí rošt práci, ke které je určen.

Co zákazníci běžně nevědí, je to, že lamelový rošt prodlužuje životnost matrace. Je to logické, protože pokud leží matrace na pevném podkladu, přenáší všechnu zátěž sama. V případě kombinace s lamelovým roštem se vždy část zatížení přenese do něj a matrace pak déle vydrží. Z toho vyplývá také fakt, že stejnou matraci na lamelovém roštu můžeme dlouhodobě více zatěžovat - má větší únosnost, než kdyby pod sebou lamelový rošt neměla. Lamelový rošt přispívá také k dobrému odvětrání matrace ze spodní strany.

Kvalita lamelových roštů

Zde záleží na výrobci, zda chce vyrábět lamelové rošty, které léta vydrží nebo chce, aby se co nejdříve rozpadly. Dobrým vodítkem je cena, technické parametry roštu i pověst výrobce. Samozřejmě, že čím levnější budou výrobky, tím se budou lépe prodávat - vše má ale nějakou hranici, kdy jsou rošty už jako nové na hraně funkčnosti. V tomto případě mají zákazníci, kteří si prošli nemilou zkušeností pravdu, že než problematický lamelový rošt, tak raději pevný laťkový.

Existují však i kvalitní lamelové rošty, které mají mnohaletou životnost a vydrží několik cyklů výměn matrací. Takové rošty mají však několikanásobnou cenu než rošty, které se běžně prodávají v obchodech. Zde záleží na zákazníkovi, co si zvolí, ale naše zkušenost je taková, že se vzrůstající informovaností o výrobcích stoupá u zákazníků ochota investovat do dobrého spaní i vyšší částky.