Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Číselné značení pěn

Jak rozumět značení pěn.

Číselné značení pěn

Pokud chceme vědět něco více o polyuretanových matracích, je nezbytné znát značení polyuretanových pěn, z kterých jsou matrace složeny. Běžný zákazník se ale k těmto informacím někdy dost obtížně dostává, ale seriózní výrobci a prodejci tyto údaje uvádějí.

Z tohoto značení lze totiž zjistit spoustu informací - některé okamžitě a některé, když si uvědomíte souvislosti. Jsou to např. vlastnosti matrace, zda matrace bude měkká nebo tvrdá, nebo zda bude měkká horní deska a tvrdší střed, jakou hmotností lze matraci přibližně zatížit, jakou bude mít asi životnost, zda cena za matraci je nízká, vysoká nebo přiměřená atd.

Bez znalosti typů a značení pěn nelze matrace srovnávat a nelze se vyjadřovat ani k ceně, protože objemová hmotnost pěn má zásadní vliv na cenu pěn, a tudíž i na cenu celých PUR matrací.

Důležité čtyřčíslí

Polyuretanové pěny se značí čtyřčíslím. Před ním, někdy i za ním jsou písmena, která značí, zda jde o standardní, studenou nebo viskoelastickou pěnu (různí výrobci používají různá písmena). Někdy se písmenem označuje speciální vlastnost pěny např. samozhášivost. Typ pěny je téměř vždy uveden i v textu, takže s písmeny si nemusíme dělat starosti. Nejdůležitější je čtyřčíslí. Zkusme si popsat, co znamená např. čtyřčíslí 4036.

První dvojčíslí znamená objemovou hmotnost 

1 m3 takto značené pěny váží 40 kg. Potřebujeme ale vědět další doplňující informace. Kvalitní PUR matrace jsou složené z pěn zhruba v rozsahu 30 - 50 kg / m3. Čím je toto číslo nižší, tím má matrace menší únosnost a naopak. To samé platí i pro životnost matrace. Čím je toto číslo nižší, tím je pěna levnější (kvalitní matrace jsou dražší a těžší). Povolená výrobní tolerance je 10% z deklarované hodnoty, to znamená, že označení 40 může být ve skutečnosti 36. Zejména u nižších hmotností pěn se může stát, že se výrazně zkrátí životnost matrací. 95% (i více) objemu pěny tvoří vzduch. Z tohoto je zřejmé, co si kupujeme, když vybíráme laciné lehké matrace. 

Druhé dvojčíslí znamená odpor proti stlačení

Jedná se o laboratorní zkoušku pěn, kdy se předem definovaný vzorek pěny stlačí o 40%. Výsledné číslo - v našem příkladu 36 znamená, že při stlačení vznikne tlak 3,6 kPa. To nám ale bez dalších informací mnoho neřekne. Potřebujeme srovnání, jaká pěna se nám bude zdát měkčí a jaká tvrdší. Porovnání uděláme na pěnách, které používáme pro matrace v našem katalogu:

standardní pěny - 2745, 3240, 3545

studené pěny - 3529, 3544, 3545, 4036, 5038, 5045

viskoelastické pěny - 5018, 5030, 5225.

Pokud si všimneme měkkých viskoelastických pěn, tak druhé dvojčíslí je 18, 25, 30.

Tvrdší standardní pěny mají odpor proti stlačení - 40,45.

Studené pěny s rozsahem od měkčích po tvrdší - 29, 36, 38, 44, 45.

Z těchto čísel jsme již schopni si udělat určitou představu, jak se pěny v matraci budou chovat.