Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Polyuretanové

Maximální zatížení s pevným podkladem

Pokud je matrace kombinována s pevným podkladem, musí celé zatížení přenášet sama a i výška maximálního průhybu matrace je nižší než v kombinaci s lamelovým roštem. Proto je u matrace uváděno maximální zatížení o 10 kg nižší, než u stejné matrace v kombinaci s lamelovým roštem.

Maximální zatížení s lamelovým roštem

Pokud je matrace kombinována s lamelovým roštem, část zatížení se přenese do roštu a zvýší se také zóna možného půhybu matrace (což je důležité u vyšších hmotností uživatele). Proto je u matrace v této kombinacií uváděno zatížení o 10 kg vyšší, než u stejné matrace v kombinaci s pevným roštem.

Výška matrace

Matrace do výšky 15 cm se používají zejména pro děti, juniory a pro dospělé pouze s malou hmotností. Matrace od 15 do 18 cm tvoří střed nabídky a jsou doporučovány pro střední hmotnosti. Matrace od 18 do 22 cm slouží pro vyšší hmotnosti a v těcho výškách je provedení matrací luxusnější. Speciální matrace s výškou 32 cm je určená pro velká zatížení.

Výška matrace se vypočítává tak, že se k výšce jádra připočte 1 cm na potah. 

Pokud zvolíme více výškových rozměrů v řadě za sebou, zobrazí se matrace s výškami v tomto rozsahu.

Tvrdost matrace

Na porovnávání tvrdosti se musíme dívat jen jako na přibližnou hodnotu. Velmi těžké je strovnání tvrdosti napříč kategoriemi, protože se jedná o jiné materiály s jinými vlastnostmi. Také je obtížné zařadit matrace, které mají měkkou vrstvu nahoře a tvrdší střední vrstvu. 

Polyuretanové matrace jsou celkově tvrdší než latexové matrace. To znamená, že velmi tvrdá polyuretanová matrace bede výrazněji tvrdší než velmi tvrdá latexová matrace. Jedná se o srovnání matrací v rámci jedné kategorie. 

U pružinových matrací jsou měkčí matrace s taštičkovým jádrem a měkčí vrchní vrstvou. Středně tvrdé a tvrdší matrace jsou s jádrem Bonnell, zesíleným jádrem Bonnell a výztužnými vrstvami jako například kokosem.  

Půdorysné zóny

Půdorysné zóny mají velký vliv na celkové kvalitní fungování matrací. Zóny zohledňují rozložení hmotnosti v lůžku - zesilují části s vyšší hmotností (střed) a zeslabují části s malou hmotností (ramenní zóna). Pomocí zón je také řešeno odvětrání matrací. 

U polyuretanových matrací jsou zóny tvořené prořezem materiálu, u latexových matrací různě velikými otvory v materiálu a u pružinových matrací různou tlouštkou pružin.

Do matrací bez zón počítáme u polyuretanových matrací monoblok pěny nebo kombinaci monobloku s nopkovou vrstvou (která sice náznak zón má, ale jedná se spíše o designovou záležitost a zůsob odvětrání vrchní části matrace). 

Vyztužení střední části

Matrace s vyztuženým středem funguje tak, že se měkčí horní část velmi dobře přizpůsobí křivkám těla a tvrdší střed tělo podepře, aby nedošlo k přílišnému "zapadnutí" do matrace. Toto dělení matrace má velký vliv na její celkové dobré fungování a to zejména v kombinacích s vrchní latexovou vrstvou nebo polyuretanovou studenou případně viskoelastickou pěnou.    

Rozdílná tvrdost z každé strany

Pokud není matrace symetricky uspořádaná, má z každé strany jiné vlastnosti. Rozdíl může být malý, nebo i výraznější. Výhoda asymetrické konstrukce spočívá v tom, že pokud by nevyhověla jedna strana matrace, může vyhovovat druhá. 

Nejvýraznější rozdíl je u polyuretanových matrací a tam, kde z jedné strany je viskoelastická nebo latexová vrstva a z druhé standardní polyuretanová pěna.