Zdravé spaní Nábytek Oleje a laky Další

Souhlas se zasíláním newsletterů

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem posílání newsleteru. Od odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit, požádat o změnu nebo smazání vašich údajů z naší databáze. Kompletní znění souhlasu si prosím přečtěte po kliknutí na odkaz.

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Kopeko s.r.o., se sídlem U Hřebčince 2638, 397 01 Písek, IČ: 60646900 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4385 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen„Nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje:

  • emailovou adresu
 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely zasílání obchodních sdělení.

  Výše uvedené osobní údaje budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • a. poskytovatel softwaru společnost Premier systém,a.s., se sídlem Saturnova 1197/1, 104 00 Praha Uhřiněves, IČ: 25820516

  •  

  • b. poskytovatel webhostingových služeb, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,

  • c. společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438

  • d. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením..